Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

Rzymskokatolicka Parafia

  

Oratorium

  

 

 

Czym jest oratorium ?

 

 


Idea Oratorium :
Oratorium św. Jana Bosko to środowisko wychowawcze, którego celem jest integralny rozwój młodego człowieka (wszystkich wymiarów jego osobowości). Dla młodego człowieka w praktyce to miejsce, środowisko i klimat. Tu można przyjść, spędzić czas przy zabawie, włączyć się w działalność różnych grup, uzyskać pomoc w nauce. Panuje tu przyjazna atmosfera, można tu spotkać przyjaznych i chętnych do pomocy ludzi. Jest to miejsce, gdzie człowiek może stawać się lepszy, wzrastać w swoim człowieczeństwie oraz przybliżać się do Boga.

 

Cechy Oratorium:

Coś z domu – stwarza poczucie bezpieczeństwa, atmosferę miłości, radości; zauważa się każdego człowieka, interesuje się jego problemami; to dom, który przygarnia, gdzie zawsze czeka ktoś bliski.
Coś z podwórka – stwarza atmosferę zabawy, nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.
Coś z parafii – dąży do rozwoju religijnego, prowadzi do podstawowej wiedzy religijnej poprzez życie zgodne z zasadami naszej wiary, prowadzi młodego człowieka do głębokiej przyjaźni z Bogiem.
Coś ze szkoły – pomaga młodemu człowiekowi w zdobyciu wiedzy, by osiągnął właściwy ogląd rzeczywistości i umiał w niej funkcjonować; Oratorium jest szkołą, która przystosowuje do życia.

 

Możemy jednym zdaniem powiedzieć, że ORATORIUM jest domem, który przygarnia, parafią, która ewangelizuje, szkołą, która przygotowuje do życia oraz podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie.

 

Nasze parafialne oratorium odwołuje się do idei oratorium salezjańskiego (przypominam, że drugi tytuł naszej parafii i tytuł kaplicy przykościelnej to św. Jan Bosko). Postanowiliśmy jednak poszerzyć formułę oratorium i zaprosiliśmy do oratorium wszystkich chętnych. Organizujemy różne formy aktywności przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, m. in. Warsztaty plastyczne, warsztaty krawieckie dla dzieci i rodziców, konkursy, spotkania, szkolenia, wyjazdy.
Z wszystkimi formami aktywności oratorium możecie się Państwo zapoznać w kalendarium (prawy dolny róg naszej parafialnej strony).

ZAPRASZAMY!

 

Copyright © Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko