Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

Rzymskokatolicka Parafia

  

Parafialny Zespół Charytatywny

 

Caritas Christi urget nos
Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14)

 

W kwietniu 1947 r. nasz pierwszy proboszcz, ks. Anastazy Muża odnotował w Kronice parafialnej utworzenie parafialnego oddziału „Caritas”.
W Niedzielę Miłosierdzia (Święto Caritas) - 23 kwietnia 2017 r. świętowaliśmy wraz z całą Parafią 70.lecie istnienia Parafialnego Zespołu Caritas.
Przez te 70 lat nasi Parafianie z miłością i poświęceniem angażowali się w służbę in-nym i czynią to nadal. Mottem, które przyświeca tym działaniom są słowa Pana Jezusa : wszystko co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili.
Parafialny Zespół Caritas, zwany również Zespołem Charytatywnym, to grupa wolon-tariuszy, pod przewodnictwem księdza Proboszcza, zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. W naszej parafii posługuje aktualnie w tej grupie około 20 osób, zaangażowanych na różny sposób i w różnych wymiarach czasowych. To co ich wszystkich łączy to szczególna wrażliwość serca na biedę innych.
Członkowie zespołu pełnią swoją posługę nieodpłatnie.

 

Zadania Parafialnego Zespołu Caritas: formacja wspólnoty parafialnej w duchu mi-łosierdzia, wsparcie ubogich i potrzebujących, troska o różne grupy w parafii boryka-jące się z problemami materialnymi i duchowymi, pomoc dla poszkodowanych, in-formacja o sytuacji ubogich na terenie parafii, pomoc poza parafią w sytuacji klęsk ży-wiołowych.

 

Punkt charytatywny:
W czwartki od 9.00 do 11.00 oraz od 15.00 do 17.00
Telefon nr 793 896 545 (dzwonić w godzinach od 9.00 do 18.00)

 

Comiesięczne spotkania Seniorów:
- pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 w domu katechetycznym (salka kominkowa) odbywa się spotkanie dla wszystkich starszych osób. Serdecznie zapra-szamy.

 

Współpraca Parafialnego Zespołu Caritas z Oratorium :
Ze względu na dużo ilość spotkań adresowanych do różnych grup wiekowych, obie te grupy ściśle ze sobą współpracują. Miejscem, w którym ta współpraca się odbywa jest przede wszystkim nasz dom parafialny nazwany Oratorium. To miejsce szczególne, gdzie dzieci, młodzież i dorośli mogą wzrastać jako ludzie i chrześcijanie. Jeżeli tylko zechcesz, na pewno znajdzie się również miejsce i grupa odpowiednia dla Ciebie. Za-praszamy!

Czytaj więcej na: www.katowice.caritas.pl

 

 

Copyright © Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko