Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

Rzymskokatolicka Parafia

  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

Parafia realizuje projekt pt.
Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię budynku kościoła Rzymskokatolickiej Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Jana Bosko w Katowicach
przy wsparciu dotacji z NFOŚGiW w ramach programu priorytetowego 3.4. Budownictwo Energooszczędne.
Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.
  Logo
   
Przewidywana całkowita wartość projektu wynosi : 1 764 093,00 PLN  
Dotacja ze środków NFOŚGiW wynosi : 1 407 212,00 PLN  
Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2" 

 

Regulamin udzielania zamówień przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Najswietszego Serca Pana Jezusa i sw. Jana Bosko w Katowicach (z dnia 19 marca 2024 r.) przyjęty na potrzeby udzielania zamówień w ramach Projektu "Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię budynķu Kościoła Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Jana`Bosko w Katowicach"

pdf  

 


 

Postępowanie ofertowe

 

Ogłoszenie postępowania nr Z-1/I/2024 na wybór Wykonawcy dla zadania

„wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej

w budynku kościoła przy ul. Fredry 26 w Katowicach."

 

Termin składania ofert : 10 czerwca 2024 godzina 13.00

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty pdf 
Załącznik nr 1 - wzór umowy  pdf
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy  doc
 Załącznik nr 3 - warunki  doc
 Załącznik nr 4 - wykluczenie  doc
 Załącznik nr 5 - informacja osoby  doc
 Załącznik nr 6 - doświadczenie  doc
 Dokumentacja i przedmiar.  zip

 


 

Copyright © Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko