Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

Rzymskokatolicka Parafia

  

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 2020r.

  

 

2018 bierzmowanie 

 

  1. Młodzież pragnąca się przygotować do przyjęcia sakramentu bierzmowania zgłasza się zasad-niczo do swojej Parafii, tzn. tam gdzie mieszka i to właśnie tam odbywać się będzie ich przygotowanie do bierzmowania. W uzasadnionych wypadkach, chcąc się przygotować do bierzmowania w innej Parafii, prosi grzecznościowo proboszcza swojej Parafii o pisemną zgodę.
  2. Podstawą w przyjęciu sakramentu bierzmowania jest pragnienia zbliżania się do Boga, chęć rozwoju swojej relacji z Nim. Żeby to było możliwe, konieczne jest regularne spotykanie się z Bogiem w trakcie niedzielnej Eucharystii, comiesięczne praktykowanie spowiedzi świętej, dbałość o życie modlitewne.
  3. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu trwa 2 lata. Rozpoczyna się w 7 klasie szkoły pod-stawowej. Kandydat jest zobowiązany do uczestnictwa w mszach młodzieżowych, które mają miejsce w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18:00. W drugim roku przygotowania, czyli w 8 klasie podstawowej spotkania mają miejsce w 1 i 3 poniedziałek miesiąca. W pierwszy poniedziałek Msza młodzieżowa + spotkanie w grupach, natomiast w 3 poniedziałek miesiąca spotkanie w grupach rozpoczynające się o godz. 19:00.
  4. W ramach spotkań w grupie (około 15 w ciągu całego przygotowania) kandydat jest prowa-dzony do możliwości doświadczenia Bożej miłości, poznania osoby Ducha Świętego, poznania różnych aspektów budowania relacji z Jezusem oraz jest prowadzony do zaangażowanie się w życie Kościoła (parafii).
  5. Obowiązkowy jest również wyjazd weekendowy kandydatów, który jest kulminacyjnym punktem w drodze przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Tematem przewod-nim wyjazdu rekolekcyjnego jest poznanie osobiste osoby i działania Ducha Świętego.
  6. Żeby rozpocząć przygotowanie, każdy z młodych ludzi najpierw wypełnia formularz inter-netowy znajdujący się na stronie naszej Parafii w zakładce Sakramenty/bierzmowanie. Jeżeli ktoś był ochrzczony poza parafią w Piotrowicach dołącza świadectwo chrztu (obowiązkowe).

 

Formularz zgłoszeniowy dla bierzmowańców: [Kliknij]

 

 


 Terminy spotkań przed bierzmowaniem 2020/2021

 Klasy VII  Klasy VIII  Rodzice
  21 wrzesień, godz. 19.00 13 wrzesień, godz. 19.00
5 październik, godz. 18.00-19.30 5 październik, godz. 18.00-20.00  
  19 październik, godz. 19.00  
2 listopad, godz. 118.00-19.30

2 listopad, godz. 18.00-20.00

 
  16 listopad, godz. 19.00  
7 grudzień, godz. 18.00-19.30 7 grudzień, godz. 18.00-20.00  
  21 grudzień, godz. 19.00  
11 styczeń, godz. 18.00-19.30 11 styczeń, godz. 18.00-20.00  
  25 styczeń, godz. 19.00  
15 luty, godz. 18.00-20.00 15 luty, godz. 18.00-20.00  
1 marzec, godz. 18.00-20.00 1 marzec, godz. 18.00-20.00  
15 marzec, godz. 18.00-20.00 15 marzec, godz. 18.00-20.00  
12 kwiecień, godz. 18.00-20.00 12 kwiecień, godz. 18.00-20.00  
26 kwiecień, godz. 18.00-20.00 26 kwiecień, godz. 18.00-20.00  
10 maj, godz. 18.00-20.00 10 maj, godz. 18.00-20.00  
24 maj, godz. 18.00-20.00 24 maj, godz. 18.00-20.00  
7 czerwiec, godz. 18.00-20.00 7 czerwiec, godz. 18.00-20.00  
     
 13 czerwiec (niedziela), 
godz. 10.00 – „Wyznanie wiary”
 DATA BIERZMOWANIA 
DO USTALENIA - BISKUP

 

 

 

Copyright © Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko